Termíny tréningov v školskom roku 2017/2018

ZŠ ŽELEZNIČNÁ

Lektorka Vanda Gregorová: 0907 024 912

PONDELOK a STREDA Prípravka 15:15 – 16:00 h
Pokročilí 16:00 – 17:30 h

ZŠ MAJERNÍKOVA

Lektorka Sisa Jankovová: 0917 499 581

UTOROK a ŠTVRTOK Prípravka 14:15 – 15:00 h
Pokročilí 15:00 – 16:30 h

ZŠ NEVÄDZOVÁ

Lektorka Mia Bedejová: 0911 719 260

PONDELOK a STREDA prípravka od 16:00 h (bližšie info po zápisoch)

ZŠ PANKÚCHOVA

Lektorka Marta Blašková: 0911 671 801

PONDELOK a STREDA prípravka od 14:30 h (bližšie info po zápisoch)