O nás

Tanečná škola Elastic vznikla v roku 1992 ako prvá inštitúcia svojho druhu so zameraním na moderný tanec na Slovensku. V súčasnosti pôsobí na základných a materských školách v každom bratislavskom obvode, kde najmä v popoludňajších hodinách realizuje výučbu moderného tanca – štýlu hip-hop. Deťom je prostredníctvom ich aktívnej účasti na hodinách poskytnutá odborná výučba základov moderného tanca, v prípade pokročilejších detí sa jedná o osvojenie si celých tanečných choreografií, s ktorými absolvujú koncoročné vystúpenie určené pre rodičov, kamarátov, a pod.

Podľa nadania a šikovnosti sú deti neskôr zadeľované do jednotlivých tanečných skupín, s ktorými sa v priebehu roka zúčastňujú tanečných súťaží na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy. Viaceré tanečné skupiny tanečnej školy Elastic majú za sebou niekoľkoročnú históriu pôsobenia. Za ten čas nazbierali veľké množstvo ocenení a naďalej sa im darí úspešne presadzovať v domácej a zahraničnej konkurencii. Najvýznamnejšie umiestnenia za posledné roky nájdete v sekcii Naše úspechy.

Profesionálnu úroveň tanečných skupín Elastic-u často využívajú organizátori firemných a kultúrnych podujatí rôzneho druhu za účelom spestrenia ich programu tanečným vystúpením, ktorého dĺžka a forma môže byť prispôsobená potrebám konkrétnej akcie. V prípade záujmu o bližšie informácie o využití tejto možnosti nás, prosím, kontaktujte na telefónne číslo (príp. e-mail) uvedené v sekcii Kontakty.