Gumení chlapci Union

Gumení chlapci Union vznikli pod hlavičkou tanečnej školy ELASTIC. Je to posolstvo 80. rokov, kedy prišiel do Európy break dance a bola založená legendárna bratislavská break dance-ová skupina Gumení chlapci. Našim cieľom je oživiť túto tradíciu a podporiť mládež v oboznamovaní sa so štýlmi b-boyingu, ako aj históriou a kultúrou b-boyingu.

Gumení chlapci Union sú profesionálni b-boys, ktorí sú vedení legendárnymi členmi niekdajšich Gumených chlapcov. Naši lektori sa zúčastňujú súťaží, kde patria medzi top elitu a zároveň učia v našej škole mládež ako robiť b-boying a čo je to b-boying.

Naša b-boyingová škola funguje na   ZŠ A. Dubčeka (Majerníkova). Okrem chalanov (b-boys) sú u nás vítané aj dievčatá (b-girls)!

 

Pozrite si ako Gumení Chlapci Union oživujú tradíciu pouličného tanca !